ΣΣ-2: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων

(Φιλικότητα, Συνέχεια και Διαλιειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού)

Comments powered by CComment