Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Διαβούλευσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα 24:00

Σχεδιάζουμε το Μέλλον των Νησιών μας

Image

Χώρος Διαβούλευσης για την αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων

Η διαβούλευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού και χάραξης πολιτικών και μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό συγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης.

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής συνολικά για το σύμπλεγμα των νησιών των Βορείων Σποράδων, καθώς και η πρόβλεψη συγκεκριμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων / δράσεων που θα υλοποιήσουν την Στρατηγική που θα επιλεγεί.

Η Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις:

 

Α ΦΑΣΗ: Ανοιχτή Διαβούλευση η οποία έχει ως στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών από τους ενδιαφερόμενους ή/και εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς εταίρους, καθώς και πολίτες προκειμένου μετά από αξιολόγησή τους να ληφθούν υπόψη στην εξειδίκευση των δράσεων των στρατηγικών στόχων της ΟΧΕ.  

Β ΦΑΣΗ: Πρόσκληση σε Φορείς για την ενημέρωσή τους για την ΟΧΕ και συμμετοχή τους σε διαβούλευση, ειδικότερα ως προς τις προτάσεις δράσεων που αντιστοιχίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της ΟΧΕ: Εθνικούς, Περιφερειακούς και Τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι ή και δικαιούχοι ή και ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της ΟΧΕ. 

Νέα και Εκδηλώσεις

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βορείων Σποράδων

Ακολουθείστε μας στη σελίδας μας στο Facebook

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.

Η Φόρμα επικοινωνίας συλλέγει το Όνομά σας και το email σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης