Επικαιροποίηση Ο.Χ.Ε. Β. Σποράδων στα πλαίσια του
Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Θεσσαλία», για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και στο πλαίσιο του Προγράμματος, προχωρά στην εκπόνηση επικαιροποίησης της υφιστάμενης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 των Νησιών των Βορείων Σποράδων, προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις νέες συνθήκες και με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Σχεδιάζουμε το Μέλλον των Νησιών μας

Image

Ανοιχτή Διαβούλευση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Στη διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προτάσεων που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr  και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr  καθώς και στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 10/05/2024.

Νέα και Εκδηλώσεις

See all posts

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βορείων Σποράδων

Ακολουθείστε μας στη σελίδας μας στο Facebook

peri-logo espa-logo