Δελτία Τύπου

Ανοιχτή Διαβούλευση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει διαδικασίες διαβούλευσης στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, για την εναρμόνισή της με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.  

Βασικές  επιδιώξεις της ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων αποτελούν: η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση, ανάδειξη και περεταίρω αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Β. Σποράδων, καθώς αποτελεί την ισχυρή κινητήριο δύναμη της τουριστικής οικονομίας των νησιών, με σημαντική επίδραση στη συνολική οικονομία της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της επικαιροποιημένης ΟΧΕ θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο αντίστοιχης διαβούλευσης, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές που περιλαμβάνει, έχουν έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν βέλτιστα με την ενεργή συμμετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Η Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων οριοθετήθηκε κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο και περιλαμβάνει, εκτός από τα τρία κύρια νησιά των Β. Σποράδων (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) και όλα τα μικρότερα, αλλά και τον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο. Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, θα δοθεί επιπλέον έμφαση σε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία από την κλιματική αλλαγή.

Το σχέδιο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ Β. Σποράδων συγκροτείται με βάση τους ακόλουθους κύριους στόχους:

-          Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος – Αξιοποίηση της Τουριστικής Δυναμικής σε όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-          Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ποιότητας ζωής με δράσεις συμπληρωματικές προς εκείνες της ανάδειξη του Τουρισμού-Πολιτισμού:

Στη διαδικασία διαβούλευσης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης  της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ: https://www.oxe-sporades.gr/.

Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 10/05/2024.

 

ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία», 24/04/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Παρουσίαση του έργου «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων» σε Λάρισα και Βόλο

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, με πρωτοβουλία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις, μία στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa Hotel στη Λάρισα στις 11:00 – 14:00 και μία στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos στο Βόλο στις 18:00 – 21:00.

Η εταιρεία BEE GROUP Α.Ε., ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκπόνηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων», δέχθηκε την πρόσκληση και παρευρέθηκε και στις δύο εκδηλώσεις, με σκοπό να παρουσιάσει την έως τώρα εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων».

Στην εκδήλωση της Λάρισας παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Α. Καλογιάννης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δ. Παπαστεργίου, αλλά και εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ στην εκδήλωση του Βόλου παρευρέθηκε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αλμυρού κ. Β. Χατζηκυριάκος. Και στις δύο εκδηλώσεις παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου του πολιτισμού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 «Σχεδιάζουμε το μέλλον των νησιών μας»

 

Στη φάση της Διαβούλευσης με φορείς και πολίτες βρίσκεται η εκπόνηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων», που αφορά στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πρόγραμμα Χωρικής Ανάπτυξης στην περιοχή των νησιών του Βορείου Αιγαίου στη Θεσσαλία, που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην ενδυνάμωση προσέλκυσης τουριστικών και πολιτιστικών ροών, στην ανάδειξη αλλά και προστασία των πόρων, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων, μέσα από ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο Εναρκτήρια εκδήλωση, πραγματοποιείται το Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 14:30μ.μ. στο χώρο του Δημαρχείου στην Αλόννησο.

Στόχος της, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, κοινωνικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών εταίρων και πολιτών, για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο που σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η διαβούλευση είναι ανοικτή και μέσω της ιστοσελίδας του Έργου https://www.oxe-sporades.gr


peri-logo espa-logo